linken
Als ik er morgen niet meer ben

Als ik er morgen niet meer ben.
Stuur me dan geen bloemen .
Als je ze bij leven niet aan me
hebt willen geven hoef je ze
er dan ook niet komen neer te
leggen.

Als ik er morgen niet meer ben.
Kom me dan ook niet bezoeken.
Bij leven kende je de weg niet
meer naar hier en verdween je
uit mijn leven. Dan hoef je er
dan ook geen moeite meer
voor te doen.

Als ik er morgen niet meer ben.
Schrijf dan geen kaartje om je
medeleven te betuigen. Want
bij leven stuurde je me ook
geen kaartje op mijn verjaardag.
Hoef je er dan ook geen achter
te laten.

Als ik er morgen niet meer ben.
Laat dan geen traan om mij want
het is niet oprecht gemeend. Bij
leven verdween je op het
moment dat ik mijn tranen met
je wilde delen toen ik het moeilijk
had in het leven. Hoef je nu geen
traan om me te laten.

Denk nu aan me nu ik nog leef
dan zal je er als ik er morgen niet
meer ben veel beter mee kunnen
omgaan door je vriendschap die
ooit zo hoog in het vaandel stond
en die je me ineens niet meer
wilde geven.

Toch als ik er morgen niet meer
ben kun je het enkel maar
berouwen om de verloren tijd
die jij hebt laten vergaan die je
nooit meer kan inhalen. Want ik
ben dan degene die jou heeft
verlaten.


Liefs Blauwhartje©2007


Gastenboek