linken
begrijpen

Waarom kunnen mensen
mijn gevoelens niet
begrijpen. Ik die probeer
het verleden te verwoorden.

Toch worden die woorden
verkeerd begrepen door
mensen om je heen.

Toen mocht ik er niet over
praten en nu ik probeer te
praten om het verleden
eens achter me te kunnen
laten.

Doen mensen je pijn door
onbegrip en dat is niet fijn
het doet des te meer pijn.
Hoe kan ik dan ooit mijn
verleden een plaats geven
in mijn leven. Als je door
de buitenwereld niet word
begrepen. Kan en mag ik
het dan nooit kwijt.

Eens mocht het niet en nu
kan het blijkbaar nog altijd
niet. Hebben mensen dan
geen gevoel om het geen
er int verleden is gebeurd?

Je leven wat je is gegeven
door je verleden. Wat niet
had mogen zijn en toch is
gebeurd.

Dat leven dat nooit is
geweest waar ik als kind
van droomde, maar door
die persoon het kind in mij
vermoorde.

En toch wil men mij niet
begrijpen hoe mij dit alles
heeft kunnen aangrijpen en
door onbegrip om je
heen. Blijf ik nog steeds
met mijn verleden alleen.


Liefs Blauwhartje©2005

Gastenboek