linken

Bent U volmaakt? Maakt
U nooit een fout? Spreekt
U nooit een verkeerd woord?
Neemt U steeds de juiste
beslissing? Bent U er altijd
als men dat van U verwacht?
Weet U steeds de juiste
woorden te vinden om iemand
te troosten? Laten we dan
hopen dat U nooit iets zal
overkomen!

Want niet iedereen kan de
volmaaktheid zelve zijn. We
spreken allemaal wel eens de
verkeerde woorden, nemen
allemaal wel een keer de
verkeerde beslissing en kan
men niet altijd voor iedereen
klaar staan en vind men niet
de juiste woorden om iemand
te troosten.

Maar verlangen dat mensen
geen fouten kunnen en mogen
maken. Het lijkt me het best
dat U dan Uw medemens
ontwijkt. Niemand is volmaakt
ook U niet.

Liefs Blauwhartje©2010


Gastenboek