linken

bloemensporen

Uit het niemendal
naar de aarde terug
gekeerd om de winter
te vertellen dat hij
langzaam terugkeert.
Dat zij nu over het
land regeert.

Want zie de
bloemensporen
die ze achterlaat op
ieder pad dat zij nu
betreed. De laatste
ijskristallen als ruwe
diamanten heeft de
winter vandaag met
ons gedeeld.

En brengt de lentefee
ons nu een groot
bloemenfeest. Menige
harten bloeien weer
open. Mensen gaan
weer in het goede
geloven door al die
bloemensporen.

Het lenteleven door
de lentefee aan ons
gegeven. Moeder
aarde een paradijs
voor menig één sluit
nu niet je ogen en je
hart laat de winter
vergaan.

En neem de lente van
de lentefee aan. Zo kun
je samen genieten van
de bloemensporen die
de lentefee nu overal
rondstrooit.


Liefs Blauwhartje©2007


Gastenboek