linken

Algemeen.

 

U wilt een gedicht/foto/spreuk kopieren? Lees
dan onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien
u graag een gedicht/foto/spreuk wenst. Kunt u
altijd een mailtje naar onderstaand e-mail adres
sturen voor het betreffende gedicht/foto/spreuk

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing
op de website http://www.blauwhartje.be
Intellectuele eigendomsrechten. De teksten,
foto(s)spreuken die de naam Blauwhartje dragen
op deze site zijn beschermd door intellectuele
autersrechten en behoren Blauwhartje toe.
Iedere gelijkenis met bestaande teksten berust
op louter toeval. Mijn gedichten/spreuken zijn
handmatig geschreven en worden ter bewijs
bewaard.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk
of via mail akkoord van Blauwhartje de op en via
deze website aangeboden teksten, gedichten,
foto's, spreuken logo's op te slaan, te reproduceren,
te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te
verzenden, te verkopen, anderszins over te dragen
of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij twee gedichten staan plaatjes van internet
met bron vermelding internet. Indien het mij niet
toestaat deze te gebruiken. Gelieve dan contact
op te nemen zodat ik deze kan verwijderen of
aanpassen naar de bron 
Gastenboek