linken
Voor eeuwig en altijd

Als de dood onverwachts zijn
sporen nalaat is er geen weg
meer terug die het goed maakt.
Verdriet en machteloosheid
heeft hij in dit gezin rond
gezaaid.

Om een dierbare zomaar het
kloppen van het hart te
ontmenen. Woorden van troost
probeert men te geven toch het
zal de wonden die het achterlaat
op geen een wijze kunnen helen.

Wetend dat je nooit meer door
die deur naar binnen zal komen,
Nooit je lieve lach nog mogen
aanschouwen , je nooit meer te
spreken.

Het heeft diepe sporen in ons
hart gemaakt. De moed en
kracht heeft het ontnomen
zoveel vragen en geen
antwoorden.

Hoe moeten wij ons leven nu
indelen de leegte die je
achterlaat kan niemand innemen
en er aan wennen is zo moeilijk
te aanvaarden. Waarom moest
de dood je nu reeds komen halen?

Er is zoveel verdriet dat je bij ons
achterlied, maar je zult voor altijd
blijven verder leven door de sporen
van herinneringen die je aan ons
hebt gegeven. In ons hart blijven
we altijd van je houden vandaag,
morgen voor altijd.

De liefde zal nooit vergaan ook
al is je lichaam nu naar de hemel
gegaan. Voor ons blijf je voor
eeuwig en altijd bestaan.

Een kaarsje heb ik voor jullie
ontstoken en hoop dat het 
jullie hart een beetje kan
verwarmen in deze zware en
droeve dagen.

 

Liefs Blauwhartje©2008


Gastenboek